Calder Valley Community Rail Partnership met at Mytholmroyd Station